Informatie over cookies

Nettoparts.nl gebruiken cookies om onze performance, reclames en klant ervaringen te monitoren. Lees ons beleid voor meer informatie over het beheren van cookies.

Zoek bijv. model, PNC of servicenummer
 
Vind het
typeplaatje
Wij helpen - klik hier
Klantenservice
Chat met ons! Ma-vr 8-21
Za-zo 10-15
Verzending € 6,49
Zendingen alle weekdagen 17.30
De begeleiding alle weekdagen
Neem contact met ons op info@nettoparts.nl
>100.000 onderdelen op voorraad

Algemene voorwaarden voor Nettoparts.nl


Op alle leveringen van Nettoparts ApS zijn de volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. De omstandigheden geldt indien tussen u als koper en Nettoparts geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt ApS.

De in het kader van de aankoop verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de huidige wetgeving en het Beleid Persoonsgegevens van Nettoparts ApS.

Bezorgen en verzenden

De levertijd is afhankelijk van het artikel dat je bestelt. Indien het artikel op voorraad is, is de levertijd 2-3 werkdagen, indien besteld vóór kl. 17.30. Als u het ontbrekende onderdeel niet op onze website vindt, kunnen we het vaak binnen een paar dagen in huis hebben - meestal binnen 3-4 werkdagen. Wij geven informatie over prijs en levertijd bij het bestellen. Alle artikelen worden geleverd met GLS.

Verzendprijzen

Bezorging bij GLS parcelshop of zakelijk adres kost € 6,49.

Bij klacht

Eventuele fouten of gebreken in de levering van Nettoparts ApS dienen te worden ingeroepen binnen een redelijke termijn nadat u: de fout heeft ontdekt - en u moet zo snel mogelijk contact opnemen met Nettoparts ApS.
Het is uw plicht om aan te geven en op verzoek te tonen hoe de fout of het defect zich manifesteert.

Wij ontvangen af en toe geretourneerde goederen die beschadigd zijn tijdens het transport en wij wijzen er daarom op dat: schade ontstaan tijdens het retourtransport is een zaak tussen de afzender (u als klant) en de vervoerder. Het is van jouw verantwoordelijkheid dat de goederen in volledige staat aankomen, zorg er daarom voor dat het artikel goed is verpakt, omdat we anders behoudt zich het recht voor om het item te weigeren/crediteren. In dergelijke gevallen kan de schade worden gedocumenteerd met foto's, als we de foto's naar een geldig e-mailadres kunnen sturen.

Klachtrecht

Nettoparts geeft 24 maanden recht op reclame voor fouten en gebreken in de levering. Het reclamerecht dekt niet in geval van normale slijtage, foutieve installatie, of als gevolgschade als gevolg van een ander defect in het witgoed waarin het onderdeel is geïnstalleerd.

In verband met klachten, dragen wij, Nettoparts, de verzendkosten in verband met het retourneren van het defecte artikel. Wilt u gebruik maken van het recht om een klacht in te dienen, stuur dan een e-mail naar info@nettoparts.nl. Je ontvangt dan de retourzending, evenals instructies voor het retourneren.
Als je een artikel hebt ontvangen dat tijdens het transport beschadigd is geraakt, is het belangrijk dat je de verpakking bewaart.

Herroepingsrecht

Nettoparts ApS biedt u een herroepingsrecht van 14 dagen, geldig vanaf de dag dat u uw goederen heeft ontvangen. Heb je spijt van de aankoop, dient Nettoparts ApS hiervan dus uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw goederen op de hoogte te worden gesteld.

Om het volledige bedrag terug te krijgen, moet u het artikel in vrijwel dezelfde staat en hoeveelheid retourneren als toen u het ontving. Indien het artikel in gebruik of geïnstalleerd is geweest, zal Nettoparts een waarde berekening maken ten opzichte van de waarde van het artikel bij wederverkoop.

U moet de kosten dragen die verbonden zijn aan het retourneren van het artikel.
Wij aanvaarden geen zendingen die gratis verzonden of per rembours.
Als het artikel met creditcard is betaald, wordt het bedrag hier altijd teruggestort.
Indien het artikel betaald is door overschrijving op onze rekening, vragen wij u gegevens over rekeningnummer mee te sturen, waarop het bedrag van het artikel kan worden teruggestort.

Gelieve informatie over de bestelling bij te voegen, b.v. kopie van de pakbon, en schrijf op waarom je het artikel retourneert. Dit is geen vereiste, maar het verkort wel de doorlooptijd waardoor je je geld sneller terugkrijgt.
Wij streven ernaar om uw vordering binnen 8-10 dagen te retourneren, maar tijdens vakantie of drukte kan het wat langer duren.

Privacy beleid

Wanneer we persoonlijke informatie over u ontvangen, is het ons doel dat u erop kunt vertrouwen dat we uw persoonlijke informatie op een transparante en veilige manier verwerken. Het is daarom belangrijk voor ons dat u de tijd neemt om dit privacy beleid te lezen, waarin u wordt geïnformeerd over onze omgang met uw persoonlijke gegevens.

Bij Nettoparts ApS krijgen we onder meer informatie over onze klanten, leveranciers en werkzoekenden.

Dit Privacy beleid is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens over personen die een bedrijf - ongeacht de bedrijfsvorm - gebruikt als contactpersoon in relatie tot Nettoparts. Bedrijven die gebruik maken van de contactpersoon in relatie tot Nettoparts dienen de contactpersoon dan ook op de hoogte te stellen van dit Privacy beleid.

1. Gegevensbeheerder

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Nettoparts ApS
Finlandsgade 29F
DK-4690 Haslev

Privé en zakelijk:
info@nettoparts.nl
CVR-nummer: 26862108

2. Categorieën van persoonlijke gegevens

Bij Nettoparts ApS verzamelen we alleen de noodzakelijke informatie over u. We hebben hieronder de soorten informatie beschreven die we verzamelen:
Wij verwerken de volgende algemene persoonsgegevens over u:

Naam, adres, e-mail, telefoonnummer, betalingsgegevens, afleverpunt.

Daarnaast verwerken wij:
 • Informatie over uw bestellingen voor goederen en diensten, evenals leveringsinformatie.
 • Correspondentie met klantenservice en/of andere medewerkers.
 • Een unieke ID en informatie over uw computer, tablet of mobiele telefoon.
 • Uw geografische locatie.
 • Welke pagina's op nettoparts.nl bezoekt u en klikt u op.

3. We gebruiken persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden en met de genoemde doeleinden: basis voor behandeling

1. Doel

1. Beheer van potentiële en bestaande klantrelaties
Als u klant wilt worden van Nettoparts ApS, verwerken wij de benodigde informatie over u om:
 1. Uw bestelde artikel of andere van onze producten bij u afleveren, en
 2. Zorgen voor een unieke identificatie van u.

Wanneer u klant bij ons bent, verwerken wij uw gegevens ten behoeve van de uitvoering van onderstaande overeenkomst om:

 • Ervoor te zorgen dat uw bestelde artikel(en) of andere van onze producten op uw adres worden afgeleverd.
 • Betaling ontvangen voor onze dienst(en).
 • U te identificeren wanneer u contact met ons opneemt.
 • Houd uw contactgegevens up-to-date.
 • Andere verplichtingen voor u of ons na te komen die voortvloeien uit de overeenkomst en de wetgeving.

1. Voorbeelden

Voorbeeld: U bent een potentiële klant

Als u contact met ons opneemt om over uw levering te praten, zullen wij uw naam, adres en andere contactgegevens gebruiken om een aanbieding te doen en contact met u op te nemen.

1. Basis voor behandeling

Artikel 6, lid 1, van de verordening gegevensbescherming 1, letter b en letter f.

Onze legitieme belangen zijn om:

 • Zorg ervoor dat er geen informatie aan iemand anders dan u wordt verstrekt.
 • Onze producten op de markt kunnen brengen.
 • Ervoor zorgen dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

2. Doel

2. Beheer en verbetering van onze digitale diensten

We registreren het aantal bezoeken aan nettoparts.nl, inclusief uit welke domeinen de bezoekers komen en welke content ze zien. De administratie kan uw persoonlijke informatie bevatten en we gebruiken de informatie om onze digitale diensten te ontwikkelen en te verbeteren. Daarnaast gebruiken we de informatie voor statistische doeleinden, marktonderzoek en intern onderzoek om de manier waarop we met u communiceren te verbeteren.

Als we uw persoonsgegevens verwerken voor een ander doel dan dat we hierboven hebben beschreven, zullen we, als dit volgt uit de regels voor gegevensbescherming, u op de hoogte stellen van het nieuwe doel voordat we beginnen met de verwerking.

2. Voorbeelden

Voorbeeld: U gebruikt onze digitale diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze digitale diensten, verwerken wij uw gegevens om onze digitale diensten te verbeteren. Wij gebruiken uw e-mailadres etc. echter niet in tegenstelling tot de marketingwetgeving.

2. Basis voor behandeling

Artikel 6, lid 1, van de verordening gegevensbescherming 1, letter f.

Onze legitieme belangen zijn:

 • Onze producten verkopen.
 • De klantervaring verbeteren.
 • Onze digitale diensten en klantenservice ontwikkelen en verbeteren.
 • Onze medewerkers opleiden.

4. Opslag van uw persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de in punt 3 hierboven beschreven doeleinden te bereiken en/of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Dan zullen we verwijderen of uw persoonlijke gegevens veilig anonimiseren. Sommige persoonsgegevens bewaren we voor kortere of langere tijd. Dit heeft betrekking op:

 • Boekhoudkundige informatie (inclusief facturen, vorderingen, correspondentie, betalingsinformatie en soortgelijke informatie die nodig is om onze boekhouding te documenteren)
 • We bewaren persoonlijke informatie die vereist is door de Boekhoudwet gedurende 5 jaar vanaf het einde van het boekjaar.
 • Inloggegevens voor onze zelfbedieningsoplossingen.
 • Wij bewaren de persoonsgegevens tot 1 jaar nadat je bent gestopt klant te zijn.
 • Informatie over uw gedrag op onze website en bij het gebruik van onze digitale diensten (bijvoorbeeld van cookies, IP-adressen, apps, etc.) en informatie over marketingmateriaal dat we hebben verzonden.
 • We bewaren de persoonlijke informatie zolang deze relevant kan zijn voor onze marketing.

5. Uw rechten

Wanneer wij uw gegevens verwerken, heeft u de volgende rechten:

 • U het recht heeft om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.
 • U heeft ook het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • U heeft in het bijzonder een onvoorwaardelijk recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking van uw toestemming.
 • Je hebt het recht om de persoonlijke informatie die je hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat (dataportabiliteit).
 • U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, bijvoorbeeld het Deense agentschap voor gegevensbescherming.

U kunt gebruik maken van uw rechten door uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld door ons te bellen. Er kunnen voorwaarden of beperkingen zijn aan deze rechten. Het is dus niet zeker of u in het specifieke geval recht heeft op bijvoorbeeld gegevensoverdraagbaarheid. Het hangt af van de specifieke omstandigheden van de behandelactiviteiten. U kunt altijd contact met ons opnemen als u een klacht wilt indienen over hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, opgeslagen of verwerkt via info@nettoparts.nl. Wij streven ernaar om een klacht zo snel mogelijk op te lossen. Als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u een klacht indienen bij de lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

6. Ons privacy beleid wijzigen

Dit privacy beleid vervangt alle eerdere versies. Het zal nodig zijn om dit beleid voortdurend bij te werken en te wijzigen, en we behouden ons daarom het recht voor om het bij te werken en te wijzigen.

Dit privacy beleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Prijs en betaling

Op Nettoparts.nl kunt u uw goederen online bestellen en betalen met:

 • Visa
 • Visa elektron
 • Mastercard
 • Diners Club
 • Maestro kaart
 • Bankoverschrijving

Openingstijden klantenservice

We staan van maandag tot en met vrijdag voor je klaar via chat en e-mail van kl. 08: 00-21: 00, evenals zaterdag en zondag van kl. 10.00-15.00 uur.

Contactgegevens

Mail: info@nettoparts.nl

Nettoparts ApS
CVR. 26862108
Nykredit Bank: 8117 - 000 500 3398

Winkelmandje
Uw winkelmandje is leeg.
Totale prijs: EUR
Levering
Winkelmandje bewerkenGa naar de kassa
0
EUR
Levering: